Gulbenes Industriālais parks –
visi apstākļi biznesam

Gulbenes Industriālā parka mērķis ir organizēt un nodrošināt Eiropas līmeņa industriālo zonu, piedāvājot parka dalībniekiem pakalpojumus izdevīgā atrašanās vietā, kas saistīta ar piebraucamo ceļu tīklu un kurā ir attīstīta pasažieru pārvadāšanas satiksme ar Gulbenes pilsētu un apkārtējām apdzīvotām vietām.

Gulbenes Industriālais parks ir lieliska vieta, kur gan pieredzējuši, gan jauni uzņēmēji var realizēt savas biznesa idejas, apgūstot kādu no šobrīd Latvijā piedāvātajiem Eiropas atbalsta projektiem ar atbalsta intensitāti līdz pat 90 %. Katra biznesa ideja ir individuāla, tāpēc uz vietas ir iespēja saņemt kvalitatīvas konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanas, paplašināšanas, nodokļu politikas izpratnes un Eiropas atbalsta projektu realizācijas jautājumos.

Industriālo objektu veido rūpniecības ēkas, kuras var izmantot, lai organizētu jebkāda veida ražošanu, sniegtu tehniskos un tirdzniecības pakalpojumus, kā arī nodrošinātu ar daudzveidīgām noliktavām. Parka teritorijā ir pieejami un attīstības projektā paredzēti dažādi, ikdienā nepieciešami pakalpojumi.

Gulbenes Industriālā parka attīstības projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību. Pašvaldība parka teritorijā plāno attīstīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, realizējot Eiropas atbalsta projektu, rekonstruējot ceļus un apgaismojumu.

Pakalpojumi

Parka teritorijā ir pieejami un attīstības projektā paredzēti dažādi, ikdienā nepieciešami pakalpojumi:

  • noliktavas, kas pietiekami elastīgi spēj atrisināt katra uzņēmēja preču, krājumu un izejvielu uzglabāšanu, kā arī iespēja izmantot laukumus;
  • muitas zona: pakalpojums, kas uzņēmējiem nodrošina laika un naudas līdzekļu ietaupījumu un sniedz iespēju uz vietas saņemt pieredzējušu muitas speciālistu konsultācijas;
  • loģistikas centrs ar ērtiem, plašiem un iekraušanai piemērotiem laukumiem;
  • biroju telpas atšķirīgām vajadzībām ar daudzveidīgām iespējām individuāli izvēlēties nepieciešamo platību;
  • konsultatīvais atbalsts grāmatvedības, juridisko jautājumu un Eiropas atbalsta projektu jautājumos;
  • konferenču zāles dažādiem formātiem ar attiecīgu organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu, tajā skaitā tulku pakalpojumiem;
  • viesnīcas pakalpojumi industriālā parka dalībnieku darbiniekiem un klientiem;
  • telpas banketiem un svinīgiem pasākumiem;
  • ēdnīca, sabiedriskās ēdināšanas iespējas: telpas ir piemērotas, lai nodrošinātu kā industriālā parka darbinieku, tā arī viesnīcas un citu pakalpojumu izmantojošo klientu ēdināšanu vairākas reizes dienā.

Telpu piedāvājums

Atrašanās vieta

Galerija

Kontakti